Namkhai Norbu

Chögjal Namkhai Norbu

Czögjal Namkhai Norbu  urodził się w rejonie Geug Congra, w prowincji Dedge, (Kham), we Wchodnim Tybecie, ósmego dnia dziesiątego miesiąca roku Ziemnego Tygrysa (1938). Jego ojciec wywodził się z szlacheckiej rodziny i pracował jako urzędnik rządu w Dege. Kiedy miał dwa lata został rozpoznany jako inkarnacja Adzoma Drukpy, jednego z wielkich mistrzów Dzogczen...
 
 

Dzogczen

Nauki Dzogczen nie są ani filozofią, ani doktryną religijną, ani tradycją kulturową. Zrozumienie nauk oznacza odkrycie własnego prawdziwego stanu, odartego ze wszystkich oszustw i zafałszowań, jakie umysł tworzy na własny użytek. Głębokie znaczenie tybetańskiego terminu "Dzogczen" (Wielka Dzoskonałość) odnosi się do prawdziwego, pierwotnego stanu jednostki, a nie do jakiejś transcendentalnej rzeczywistości...
 
 

Wspólnota Dzogczen

Ponieważ w naukach dzogczen nie ma żadnych szczególnych reguł, których trzeba przestrzegać, praktykujący we Wspólnocie Dzogczen nie są zobligowani do prowadzenia jakiegoś okrelonego trybu życia, przestrzegania ustalonych zasad itd. Członkowie Wspólnoty Dzogczen starają się praktykować esencję nauk Buddy, takich jak Mahajana, co oznacza rozwijanie pozytywnych intencji i pracę dla pożytku innych...

 

 


Wiadomości

 

Webcast retritu z Czögjalem Namkhai Norbu w Namgyalgar North, 20-26 października

 

W dniach 20.10 – 26.10 odbędzie się webcast retritu z Czögjalem Namkhai Norbu w Namgyalgar North. Dostęp na: http://webcast.dzogchen.net


Więcej...

 


 

Joga snu i świadome śnienie - warsztaty z Michaelem Katzem, 20-22 października, Kraków

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty z Michaelem Katzem poświęcone jodze snu i świadomemu śnieniu, które odbędą się w Krakowie, w dniach 20 – 22.10.


Więcej...

 


 

Otwarty kurs Tańca Trzech Wadżr dla początkujących, 25-26 października, Warszawa

 

W dniach 25 – 26.10, w Warszawie, odbędzie się otwarty kurs tańca na mandali (OM A HUM) dla początkujących. Kurs poprowadzi instruktor Tańca Wadżry Robert Czabański.

 

Więcej...

 


 

Podstawowe praktyki wykonywane we Wspólnocie Dzogczen - odosobnienie, 14-16 listopada, Warszawa

 

W dniach 14 – 16.11 odbędzie się w Warszawie odosobnienie dla członków Wspólnoty lub osób posiadających przekaz od Czogiala Namkhai Norbu, poświęcone podstawowym praktykom wykonywanym we Wspólnocie Dzogczen. Kurs Wyjaśnienia do praktyk - Jacek Machowski – instruktor Santi Maha Sanghi.


Więcej...

 


 

Cykl warsztatów Jantra Jogi, 24-28 października, Lubanie k/Ciechocinka

 

Zapraszamy na cykl warsztatów Jantra Jogi, który odbędzie się w Lubaniu k/Ciechocinka w dniach 24 – 28.10. Prowadzenie: Adam Wąś (instruktor Jantra Jogi).


Więcej...