Namkhai Norbu

Chögjal Namkhai Norbu

Czögjal Namkhai Norbu  urodził się w rejonie Geug Congra, w prowincji Dedge, (Kham), we Wchodnim Tybecie, ósmego dnia dziesiątego miesiąca roku Ziemnego Tygrysa (1938). Jego ojciec wywodził się z szlacheckiej rodziny i pracował jako urzędnik rządu w Dege. Kiedy miał dwa lata został rozpoznany jako inkarnacja Adzoma Drukpy, jednego z wielkich mistrzów Dzogczen...
 
 

Dzogczen

Nauki Dzogczen nie są ani filozofią, ani doktryną religijną, ani tradycją kulturową. Zrozumienie nauk oznacza odkrycie własnego prawdziwego stanu, odartego ze wszystkich oszustw i zafałszowań, jakie umysł tworzy na własny użytek. Głębokie znaczenie tybetańskiego terminu "Dzogczen" (Wielka Dzoskonałość) odnosi się do prawdziwego, pierwotnego stanu jednostki, a nie do jakiejś transcendentalnej rzeczywistości...
 
 

Wspólnota Dzogczen

Ponieważ w naukach dzogczen nie ma żadnych szczególnych reguł, których trzeba przestrzegać, praktykujący we Wspólnocie Dzogczen nie są zobligowani do prowadzenia jakiegoś okrelonego trybu życia, przestrzegania ustalonych zasad itd. Członkowie Wspólnoty Dzogczen starają się praktykować esencję nauk Buddy, takich jak Mahajana, co oznacza rozwijanie pozytywnych intencji i pracę dla pożytku innych...

 

 


Wiadomości

 

Webcast otwarty retritu z Czogjalem Namkhai Norbu w Meksyku, 19 - 23 grudnia

 

W dniach 19.12 – 23.12 odbędzie się webcast otwarty retritu z Czogjalem Namkhai Norbu. Dostęp na: http://webcast.dzogchen.net


Więcej...

 


Intensywna praktyka Tańca Wadżry w Czechowicach-Dziedzicach, 28 grudnia - 1 stycznia

 

Od niedzieli 28 grudnia 2014 do czwartku 1 stycznia 2015, w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się intensywna praktyka Tańca Wadżry, połączona ze świętowaniem nadejścia Nowego Roku 2015, czyli "Sylwestrem na Mandali". Zapraszamy!


Więcej...

 


 

Retrit Tańca Wadżry 2 - 4 stycznia, Warszawa

 

Zapraszamy wszystkich, którzy znają Taniec Pieśni Wadżry na intensywny retrit tej praktyki w Warszawie, w dniach: 2-4 stycznia. W planach praktyka Tańca Pieśni Wadżry wraz z najnowszymi zmianami.


Więcej...