Namkhai Norbu

Chögjal Namkhai Norbu

Czögjal Namkhai Norbu  urodził się w rejonie Geug Congra, w prowincji Dedge, (Kham), we Wchodnim Tybecie, ósmego dnia dziesiątego miesiąca roku Ziemnego Tygrysa (1938). Jego ojciec wywodził się z szlacheckiej rodziny i pracował jako urzędnik rządu w Dege. Kiedy miał dwa lata został rozpoznany jako inkarnacja Adzoma Drukpy, jednego z wielkich mistrzów Dzogczen...
 
 

Dzogczen

Nauki Dzogczen nie są ani filozofią, ani doktryną religijną, ani tradycją kulturową. Zrozumienie nauk oznacza odkrycie własnego prawdziwego stanu, odartego ze wszystkich oszustw i zafałszowań, jakie umysł tworzy na własny użytek. Głębokie znaczenie tybetańskiego terminu "Dzogczen" (Wielka Dzoskonałość) odnosi się do prawdziwego, pierwotnego stanu jednostki, a nie do jakiejś transcendentalnej rzeczywistości...
 
 

Wspólnota Dzogczen

Ponieważ w naukach dzogczen nie ma żadnych szczególnych reguł, których trzeba przestrzegać, praktykujący we Wspólnocie Dzogczen nie są zobligowani do prowadzenia jakiegoś okrelonego trybu życia, przestrzegania ustalonych zasad itd. Członkowie Wspólnoty Dzogczen starają się praktykować esencję nauk Buddy, takich jak Mahajana, co oznacza rozwijanie pozytywnych intencji i pracę dla pożytku innych...

 

 


Wiadomości

 

Webcast otwarty retritu z Czögjalem Namkhai Norbu w Tashigar South, 20-24 listopada

 

W dniach 20.11 – 24.11 odbędzie się webcast retritu z Czögjalem Namkhai Norbu w Tashigar South. Dostęp ze strony http://webcast.dzogchen.net


Więcej...

 


 

Otwarty kurs Tańca Trzech Wadżr dla początkujących, 22-23 listopada, Kraków

 

W dniach 22-23.11 w Krakowie odbędzie się otwarty kurs tańca na mandali OM A HUM dla początkujących. Kurs poprowadzą instruktorzy Tańca Wadżry, Iwana Zagroba i Robert Czabański


Więcej...

 


 

Odosobnienie teoretyczno-praktyczne z Bazy SMS, 12-14 grudnia, Kraków

 

Razem z Jackiem Machowskim, naszym nauczycielem Santi Maha Sanghi, przeprowadzimy w krakowskim Tashiling retrit z praktykami z bazy SMS. Skupimy się na praktykach z szukaniem ‘ja’, szukanie obecności w zjawiskach, na drugorzędnych praktykach na wyciszenie – czyli wszystko to, co Mistrz zaleca nam praktykować, aby rozwinąć się na ścieżce.


Więcej...